Ładowanie strony...

start
Sensownie, elegancko, twórczo, niezawodnie
przygotowujemy i wdrażamy dedykowane systemy informacyjne,
umożliwiając naszym klientom skupienie się
na korzystaniu z informacji dla biznesu
IT to nasza pasja

O NAS

O Tygrysach

Przygotowujemy dedykowane systemy informatyczne oparte o zaawansowane bazy i hurtownie danych.
Od ponad 22 lat Zespół Specjalistów z powodzeniem wdraża nowe technologie i pomysły dla najbardziej wymagających klientów. W Scott Tiger współpracujemy z największymi organizacjami wyznaczającymi trendy i kierunki rozwoju w ważnych dziedzinach biznesowych. czytaj więcej Chociaż nasze działania w dużej mierze koncentrują się w obszarach bankowości, telekomunikacji i ubezpieczeń to niejednokrotnie mieliśmy już okazję udowodnić, że nasze rozległe zainteresowania i umiejętności pozwoliły również zrealizować projekty z bardzo specjalistycznych dziedzin takich jak obrazowanie i przetwarzanie danych neurologicznych w medycynie, czy wielowymiarowe analizy danych osobowych.
Wierzymy, że rozbudowane systemy mogą być przejrzyste.
Nasze rozwiązania ułatwiają codzienną pracę.

NASZE PROJEKTY

Ubezpieczenia Jacek Nowak

Od prawie dwóch dekad rozwijamy autorskie rozwiązanie wspomagające firmy działające na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym. Pomagamy Towarzystwom Ubezpieczeń osiągać przewagę konkurencyjną dzięki zintegrowanemu systemowi wspomagającemu wszystkie aspekty działalności firmy (SOUL) i nowoczesnym rozwiązaniom internetowym i mobilnym (eSOUL i mSOUL) wykorzystywanym przy sprzedaży i obsłudze ubezpieczeń.

SOUL to kompleksowe rozwiązanie dedykowane wsparciu pracy każdego uczestnika rynku ubezpieczeń na życie.
SOUL zapewnia szeroki wachlarz funkcjonalności umożliwiających obsługę pełnej gamy indywidualnych i grupowych produktów życiowych. SOUL umożliwia szybkie wprowadzanie do sprzedaży nowych produktów, które dzięki dostosowaniu do aktualnych warunków ekonomicznych pozwalają uzyskiwać przewagę nad konkurencją.
SOUL jest systemem skalowalnym, elastycznym, łatwym w adaptacji, konfiguracji, utrzymaniu i rozbudowie.
eSOUL to nowoczesny portal dedykowany różnym kategoriom klientów, współpracowników i partnerów Towarzystw Ubezpieczeniowych. eSOUL oferuje użytkownikom przejrzysty, funkcjonalny i łatwy w obsłudze interfejs aplikacji WWW. eSOUL jest wydajnym i skalowalnym rozwiązaniem zbudowanym w architekturze SOA.

mSOUL to nowoczesna aplikacja mobilna skierowana do klientów i agentów Towarzystw Ubezpieczeniowych. mSOUL umożliwia w funkcjonalnej formie przeprowadzenie procesu sprzedaży

Podstawowe funkcje systemu SOUL:

 • Polisy – pełna obsługa polis indywidualnych, grupowych oraz indywidualnych kontynuacji polis grupowych.
 • Fundusz – prowadzenie rejestrów indywidualnych, grupowych i pracowniczych; obsługa operacji automatycznych i ręcznych; zarządzanie inwestycjami; wycena jednostek dla funduszy własnych i zewnętrznych; możliwość wykonywania operacji z datą wsteczną; prowadzenie operacji w oparciu o dwie daty (rzeczywistą i efektywną); kontrola strategicznych decyzji poprzez mechanizm akceptacji merytorycznej.
 • Świadczenia – kompleksowe procesowanie wniosków roszczeniowych oraz zarządzanie wypłatami świadczeń.
 • Agenci – kompleksowe zarządzanie sieciami sprzedaży; budowanie i edycja struktur sieci agencyjnych z zachowaniem historii zmian; obsługa umów; rozliczenia prowizji; windykacja; raportowanie do Rejestru Agentów.
 • Aktuariat – zarządzanie modelami produktów; raportowanie rezerw, SAR; zestawienia wymagane przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Finanse – rejestracja dokumentów inkasa (ręczna lub z plików); naliczanie przypisów; matching przypisów i inkas; obsługa direct debit; home banking; Księga Główna Ubezpieczeniowa.
 • Raportowanie – bogaty zestaw narzędzi raportowych; eksport raportów do różnych popularnych formatów; generowanie zestawień dla Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Administracja – zarządzanie bazą danych osobowych; konfiguracja kont i uprawnień użytkowników; zarządzanie parametrami systemowymi.

Cechy portalu eSOUL i aplikacji mSOUL:

 • zupełnienie systemu SOUL o łatwo dostępne i wygodne rozwiązanie dające dostęp do wybranego podzbioru funkcjonalności biznesowych z poziomu przeglądarki stron WWW/aplikacji mobilnej (np. Portal dla klientów,Portal dla Agentów, Aplikacja dla pracowników Infolinii)
 • Prowadzenie interakcji z użytkownikiem poprzez procesy a więc z zachowaniem pełnej historii prowadzonych działań i możliwością powrotu do przerwanych operacji.
 • Wykorzystanie sprawdzonego i udostępnianego przez SOUL API XML. Wykorzystanie rozwiązań charakterystycznych dla architektury SOA, w tym technologii WebServices do bezpiecznej i izolowanej komunikacji z głównym systemem.
 • Zastosowanie nowoczesnych, lekkich, zgodnych ze standardami i skalowalnych rozwiązań serwerowych Java.Powrót do listy

Bankowość Katarzyna Ramsza

Systemy bankowe firmy Scott Tiger S.A. to kompleksowe rozwiązanie do obsługi banku poczynając od rejestracji klienta poprzez obsługę produktów bankowych, rozliczenia księgowe po wymianę informacji z systemami zewnętrznymi i raportowanie. Umożliwia szybkie wprowadzanie nowych produktów bankowych pozwalając uzyskać przewagę nad konkurencją. Spełnia wszystkie stosowne wymogi prawne, jest systemem stabilnym, zapewnia pełne bezpieczeństwo danych. Dzięki otwartej architekturze umożliwia sprawną integrację z już istniejącymi rozwiązaniami klienta.

Obsługa klienta banku

 • Rejestracja i przetwarzanie danych klientów banku (osób fizycznych i firm) oraz innych osób występujących we wnioskach dotyczących produktów bankowych: dane osobowe, dane adresowe, dane o źródłach dochodów klienta, informacje wymagane do oceny wiarygodności kredytowej klienta.
 • Przetwarzanie i aktualizacja danych o kontach bankowych i transakcjach klienta.
 • Wymiana danych z innymi systemami. Współpracuje z systemami księgowymi banku, systemami e-bankingu, aplikacjami obsługi ubezpieczeń klientów i produktów bankowych, systemami oceny wiarygodności kredytowej klientów, systemami obsługi e-sklepów.

System sprzedaży produktów kredytowych

 • Rejestracja wniosków o wygenerowanie dla klienta odpowiedniego produktu bankowego (kredytu, lokaty, karty kredytowej, RORu, linii kredytowej)
 • Kredyty gotówkowe, samochodowe, konsolidacyjne, hipoteczne, multioferty
 • Pełna obsługa procedury akceptacji wniosku, podpisania umowy i jej realizacji po jej zakończenie.
 • Generacja odpowiednich wydruków i raportów.
 • Łatwe i wygodne zarządzanie procesami i parametrami systemu.

Zarządzanie kartami płatniczymi

 • Ewidencja i obsługa kart płatniczych (debetowych, charge, kredytowych) wraz z niezbędnymi informacjami o klientach i rachunkach
 • Rozliczanie transakcji kartowych w tym integracja z systemami agenta rozliczeniowego i systemem księgowym Banku
 • Raportowanie, w szczególności generowanie zestawień transakcji dla klientów
 • Monitorowanie autoryzacji online
 • Zestawienia, powiadomienia wysyłane mailowo
 • Monitor podejrzanych transakcji
 • Raporty analityczne BI
 • Automatyzacja procesów uzupełniona panelem sterującym

Serwer autoryzacji online z systemem wolnych środków

 • Autoryzacja transakcji dokonywanych kartami debetowymi i kredytowymi
 • Współpracuje z różnymi kanałami realizacji transakcji, takimi jak bankomaty czy systemy e-bankingowe zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa
 • Dostęp do aktualnej kwoty wolnych środków i salda dla rachunku w reżimie 24/7/365

Moduł bankomatów

 • Ewidencja bankomatów
 • Obsługa i rozliczanie transakcji bankomatowych

Księgowość

 • Prowadzenie zapisów księgowych zgodnych z wymogami ustawy o rachunkowości, prawem bankowym, uchwałami Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz rozporządzeniami Ministra Finansów.
 • Obsługa rachunków, przelewów, poleceń zapłaty, lokat overnight, lokat jednodniowych, kredytów gotówkowych, ratalnych, samochodowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, kart debetowych, kredytowych, obciążeniowych, itp. Wsparcie dla rozwiązań faktoringowych i leasingowych.
 • Realizacja wymiany międzybankowych zleceń płatniczych w ramach systemu ELIXIR.
 • Rejestracja transakcji podejrzanych dla GIIF
 • Obsługa skarbców, kasjerów i operacji kasowych. Ewidencja nominałów oraz obsługa operacji wymiany walut.
 • Raportowanie obligatoryjne w standardach WEBIS, FINREP i COREP z możliwością definiowania własnych raportów.
 • Obsługuje wydajnie duże wolumeny danych, dzięki czemu może służyć zarówno do obsługi klientów korporacyjnych jak i detalicznych.

Bankowość internetowa

 • Szybki i wygodny dostęp do usług bankowych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno z komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych.
 • Obsługa rachunków - przelewy, zlecenia stałe
 • Obsługa lokat
 • Dostęp do rachunków kredytowych i kart - debetowych i kredytowych
 • Składanie wniosków o nowe produkty online
 • Doładowanie telefonów komórkowych

Call Center

 • Rejestracja i wsparcie rozmów telefonicznych (wychodzących i przychodzących) z klientami w sprawach związanych z ofertą firmy.
 • Projektowanie i korzystanie ze scenariuszy rozmów
 • Wysyłanie SMSów. Definiowanie i korzystanie z szablonów SMSów.

System oceny ryzyka kredytowego

 • Segmentacja i ocena wiarygodności klientów na potrzeby innych aplikacji, np. systemów obsługi kredytów, systemów obsługi kart kredytowych.
 • Automatyczne określenie wymagań i dokumentów klienta niezbędnych do udzielenia kredytu.
 • Wygodny interfejs do definiowania, edycji i testowania strategii scoringowych.

System prowizyjny

 • Zarządzanie siecią kontrahentów (placówek, biur, agencji, komisów, sieci zewnętrznych)
 • Rozliczenia sprzedaży produktów bankowych - kredytów, kart, rachunków, depozytów, operacji bankowych
 • Sankcje, premie, korekty ręczne
 • Rozliczenia kosztów biur
 • Algorytmy prowizyjne dla agencji i franszyzy (stawki kwotowe, procentowe, tabele prowizyjne, algorytmy definiowane)
 • Tworzenie korekt przy ponownych przeliczeniach okresów wstecznych
 • Wydruki kalkulacji dla partnerów i komisów

Monitoring spłat i zabezpieczeń

 • Monitoring pisemny i telefoniczny, zintegrowany z modułem call center oraz obsługa pism przychodzących i wychodzących.
 • Obsługa wyjazdów do klienta, przygotowywanie dokumentacji dla windykatora oraz rejestracja dokumentacji zwrotnej.
 • Wsparcie Biura Prawnego, poprzez m.in. obsługę pism komorniczych i sądowych w tym BTE.
 • Monitoring zabezpieczeń kredytów.
 • Obsługa inspekcji terenowych polegających na kontroli przedmiotu zabezpieczenia kredytu np. budowa, stan magazynowy, oraz leasingu. Moduł wspierany przez aplikację mobilną przeznaczoną dla pracowników terenowych.
 • Wymiana informacji o klientach, harmonogramach, spłatach i zabezpieczeniach z innymi systemami.

Hurtownia danych

 • Zbieranie i przetwarzanie danych na potrzeby sporządzania raportów i analiz z wykorzystaniem agregatów przyspieszających wyliczenia.
 • Obsługuje wydajnie duże wolumeny danych.

System raportowania

 • Wykonywanie raportów w różnorodnych formatach: pdf, html-zip, txt, xls, png (wykres), xml
 • Poprzez zapamiętywanie wyników raportów minimalizuje obciążenie bazy danych
 • Daje możliwość prenumeraty raportów (automatyczne wykonanie i dostarczenie na email)
 • Definiowanie raportów w języku Groovy i XML

Interfejsy z innymi systemami bankowymi poprzez różnorodne technologie

 • Pliki CSV, XML
 • MQSeries
 • Szyna SOA
 • Linki bazodanowe
 • API z DEF (Asseco)
 • Web Service

Integracja z systemami zewnętrznymi

 • BIK Biuro Informacji Kredytowej – Wymiana informacji o zobowiązaniach i kondycji finansowej klientów.
 • MIGBR Międzybankowa Informacja Gospodarcza (BRKN Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych) – Wymiana informacji o nierzetelnych klientach / zobowiązaniach wątpliwych lub straconych.
 • Info-ekspert – Cenniki samochodów dostępnych i używanych.
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa - Realizacja wymiany międzybankowych zleceń płatniczych w ramach systemu ELIXIR.
 • Narodowy Bank Polski - Pliki w formacie SAP, B5G, B3K, B7K. Tabele kursowe.
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowych – Pliki z transakcjami podejrzanymi.
 • BASE24 - Autoryzacje operacji wykonywanych przy użyciu kart przez urządzenia samoobsługowe.Powrót do listy

Informatyka śledcza Paweł Michalak

Część systemów firmy jest związana ze wspomaganiem pracy analityków państwowych służb specjalnych (wojskowych i policyjnych). Startujemy także w konkursach na projekty naukowe związane z bezpieczeństwem wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Systemy związane z tą tematyką to:
Otocjon – system gromadzący i przeszukujący dane pochodzące z meldunków operacyjnych, bilingów, geolokalizacji i innych źródeł.
Herring – system wspomagający gromadzenie danych geolokalizacyjnych śledzonych telefonów komórkowych.

Otocjon

Otocjon (Otocyon megalotis) - drapieżny ssak z rodziny psowatych.
Megalotis znaczy dosłownie "wielkouchy". Uszy umożliwiają otocjonom zarejestrowanie dźwięków tak delikatnych, jak ruch owadów znajdujących się pod ziemią. Przyłożywszy ucho do gruntu, potrafią dokładnie zlokalizować ofiarę, by następnie za pomocą długich pazurów wydobyć ją spod ziemi.

Jest to baza danych Oracle z interfejsem użytkownika w przeglądarce internetowej. Pozwala na:
 • wprowadzanie meldunków, załączników tekstowych, załączników zawierających dane strukturalne w arkuszach kalkulacyjnych
 • definiowanie i wprowadzanie obiektów analitycznych oraz powiązań między nimi.
 • Przeszukiwanie obiektów analitycznych i prezentacja wyników w różnych formach (graf powiązań, linia czasu, zobrazowanie ruchu obiektów na mapie).
 • Zaawansowane wyszukiwanie tekstowe, zawierające techniki lingwistyki komputerowej umożliwiające wyszukiwanie słów niezależnie od formy gramatycznej jaka została użyta w tekście.
 • Przeszukiwanie geograficzno-czasowe – pozwala na wyszukanie zdarzeń mających miejsce w bliskiej lokalizacji i czasie.

Herring (Śledź)

 • Narzędzie operacyjne, pozwalające na odpytywanie operatorów sieci komórkowych o położenie wskazanych telefonów komórkowych.
 • Wysyła w zmiennych (zależnych od bieżącej aktywności śledzonego obiektu) interwałach zapytania o położenie jednego lub wielu telefonów.
 • Prezentuje bieżące i historyczne pozycje śledzonych obiektów na mapie.
 • Gromadzi dane o lokalizacjach w formie przystosowanej do wykorzystania w systemie Otocjon.
 • Pracuje na komputerze PC lub tablecie/smartfonie z systemem Android.Powrót do listy

Przetwarzanie danych Paweł Susicki

Octopus - rodzaj drapieżnych głowonogów z rzędu ośmiornic.
Octopus pierwotnie służył jako serwer aplikacji obsługujący wielu klientów zlecających proste zapytania do dużej relacyjnej bazy danych Oracle. Z czasem jego funkcjonalność rozszerzała się. Obecnie jest narzędziem typu RAD (Rapid Application Development).

Jądrem systemu jest napisany w C++ silnik zarządzający:

 • ładowaniem danych do obiektów użytkowników
 • wysyłaniem zmian
 • synchronizacją danych
 • wykonywaniem metod
 • kompilacją
 • kontrolą wersji klas

Zalety systemu Octopus:

 • bardzo duża wydajność (pozwala na jednoczesną pracę tysięcy użytkowników na zwykłym, PC-towym serwerze)
 • pełna kontrola wersji klas, pozwalająca na wprowadzanie zmian nawet w trakcie pracy systemu produkcyjnego pod pełnym obciążeniem
 • biblioteka pozwalająca na dostęp do systemu z aplikacji napisanych w Javie i C++
 • wbudowany serwis WWW wspomagający pracę zarówno developera jak i administratora systemu

Standardowy klient Octopusa

 • lekka aplikacja do prezentowania danych
 • małe wymagania zarówno na końcówkę, jak i na przepustowość łącza
 • specjalny, obiektowy język do opisywania klas i prezentacji, zawierający wiele elementów wspomagających opis obiektów biznesowych
 • możliwość tworzenia skomplikowanych i bogatych funkcjonalnie formatekPowrót do listy

Finanse i księgowość Tomek Brodowicz

Obszar finansów i księgowości jest obecny w każdej firmie funkcjonującej na rynku. Jego podstawowym, ale niekoniecznie najważniejszym celem jest wypełnianie funkcji finansowo-księgowych wynikających z przepisów prawa. Drugi cel, dużo ważniejszy z punktu widzenia zarządczego, to zapewnienie efektywnego gospodarowania dostępnymi zasobami finansowymi służące bieżącemu funkcjonowaniu i rozwojowi firmy.

Firma Scott Tiger posiada w swoim portfolio rozwiązania dedykowane obszarowi finansowemu funkcjonowania przedsiębiorstw. Poza funkcjami finansowymi wbudowanymi w inne systemy dziedzinowe oferowane są też samodzielne systemy działające w tym obszarze.

System finansowo-księgowy

System do obsługi księgowej, poza typowymi dla tego typu aplikacji funkcjami, posiada kilka cech wyróżniających go na tle innych ofert:
 • możliwość budowania równoległych dla analityk układów klasyfikacyjnych, wykorzystywanych w raportowaniu
 • moduły interfejsowe pozwalające w łatwy sposób łączyć system z różnymi źródłami danych księgowych
 • możliwość dołączania zewnętrznych źródeł analityk
 • efektywne raportowanie dzięki elementom hurtowni danych wbudowanych w system

System do obsługi pożyczek gotówkowych

System do obsługi pożyczek gotówkowych Dziobak jest elementem całej infrastruktury obsługującej firmę pożyczkową – rozwiązania sieciowego opartego na VPN. Może też działać jako samodzielna aplikacja.
Podstawowe jej cechy:
 • obsługa różnych ofert pożyczkowych
 • pełny proces od zawierania umów, poprzez ich realizację, monitoring i końcowe rozliczanie
 • obsługa umów cyklicznych
 • obsługa i rozliczanie sieci sprzedaży
 • budowanie bazy wiedzy o klientach, możliwość określania parametrów granicznych (np. limitu zadłużenia)

System bilingowy

System bilingowy przeznaczony dla operatora telekomunikacyjnego jest modułem back-office zrealizowanym z wykorzystaniem bazy danych Oracle. Umożliwia efektywne przetwarzanie dużych woluminów danych.
Podstawowe cechy:
 • możliwość zasilania danymi wejściowymi z dowolnych źródeł (informacje taryfowe, kontrakty, zdarzenia na kontraktach, dane o rozmowach, transmisjach danych, itp.)
 • dowolna ilość cykli bilingowych, konigurowane reguły przydziału klientów/kontraktów do poszczególnych cykli
 • generowanie rekordów bilingowych będących podstawą do fakturowania
 • elastyczne reguły tworzenia pozycji faktur (np. poziom grupowania danych)
 • generowanie rachunków szczegółowych i zestawień uzupełniających do faktury
 • współpraca z modułami generowania i dystrybucji faktur
 • współpraca z modułem ponagleniowymPowrót do listy

Medycyna Jacek Drąg

Systemy medyczne firmy Scott Tiger S.A. to kompleksowe rozwiązanie do obsługi firm medycznych poczynając od rejestracji pacjenta, poprzez obsługę przychodni i szpitala wraz z modułem finansowym wspomagającym monitorowanie płatności, liczenie kosztu i rozliczanie personelu. Systemy mogą działać dla wielu placówek tej samej firmy. Umożliwiają wymianę informacji z systemami zewnętrznymi. Spełniają obowiązujące wymogi prawne, zapewniają ochronę danych oraz ich pełne bezpieczeństwo.

Dostępne funkcjonalności:
 • Rejestracja
  Umożliwia sprawną obsługę umawiania wizyt pacjentów związaną z wyszukiwaniem pacjentów, wprowadzaniem ich danych, wygodnym zarządzaniem czasem pracy lekarzy i dostępem do gabinetów. Funkcjonalność „pierwszy wolny termin”, pozwala na zaawansowane wyszukiwanie (np. wg specjalności lekarza, również wg innych kryteriów). Możliwe jest rejestrowanie wizyt dodatkowych (poza terminarzem). Rejestracja zarządza także planowanymi przyjęciami do szpitala. Obsługuje kolejki oczekujących na umówienie, przyspieszenie wizyty. umożliwia komunikację poprzez SMS z pacjentami.
 • Rozliczenia:
  W wygodny sposób wspomagają rozliczanie za świadczone usługi: zarówno z pacjentami jak i innymi płatnikami. Zawierają obsługę kasy fiskalnej (stan kasy, raporty fiskalne). Wspomagają rozliczanie z NFZ.
 • Przychodnia:
  Usprawnia pracę lekarzy. Umożliwia prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej i jej wydruk, jak również wystawianie recept. Podpowiada bieżące wizyty.
 • Szpital:
  Umożliwia prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej oraz sporządzanie raportu lekarskiego na podstawie obserwacji i karty statystycznego leczenia szpitalnego oraz ich wydruki. Zawiera wizualizację rozkładu pacjentów na łóżkach w poszczególnych salach. Zintegrowany z przychodnią.
 • Dokumentacja zbiorcza:
  Umożliwia prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej zarówno dotyczącej przychodni jak i szpitala.
 • Komunikacja zewnętrzna:
  Umożliwia rozliczanie z NFZ (na podstawie wypełnionej dokumentacji medycznej) oraz obsługę eWUS. Współpraca z innymi systemami jest możliwa w standardzie HL7.
 • Raporty
 • Administracja:
  Wszelkiego rodzaju słowniki i szablony wspomagające pracę firmy głównie przyspieszające wypełnianie dokumentacji medycznej i ułatwiające korzystanie z innych funkcjonalności (ogólne dla wszystkich lekarzy jak i prywatne dla poszczególnych, przyjazne w obsłudze i definiowaniu).
 • Wydruki:
  Możliwe jest definiowanie przez administratora potrzebnych wydruków dla pacjenta, wizyty, pobytu, hospitalizacji korzystających w dostępnych w systemie danych.Powrót do listy

Systemy Call Center Przemysław Piwowar

Pakiet Contact Center to zintegrowany system wspomagania obsługi klienta, który jest w pełni dostosowany do wymogów stawianych oprogramowaniu dla firm. Dzięki wykorzystaniu infrastruktury telefonicznej oraz internetowej system daje możliwość obsługi klienta od rejestracji, poprzez zamówienia, aż po reklamacje. CCST jest systemem współdziałającym z systemami satelitarnymi klienta, takimi jak obsługi banku, obsługi kredytów, kart kredytowych etc. Dzięki wbudowanym scenariuszom rozmowy mogą być prowadzone według ściśle określonych procedur. Najważniejsze moduły naszego systemu:

Obsługa rozmów przychodzących

 • scenariusze IVR
 • kolejki
 • autentyfikacje
 • automatyczne uruchamianie procesów z IVR (np.: zlecenie przelewu)
 • przydział do operatorów (skill level)

Obsługa rozmów wychodzących

 • połączenie proste (połączenie na żądanie, aktywacja buttonem)
 • bezpieczny (ilu operatorów tyle połączeń)
 • predictive (więcej połączeń niż operatorów – szacowanie zapotrzebowania na połączenie)
 • przydział do operatorów (skill level)

Nagrywanie rozmów

 • kojarzenie rozmów z operatorem
 • kojarzenie rozmów z akcją
 • portal do pobierania wyselekcjonowanych nagrań przez zewnętrznych klientów

Designer

 • graficzny designer diagramów IVR
 • graficzny designer scenariuszy rozmów, skryptów kroczących i formularzy
 • administracja kampaniami
 • cztery poziomy tworzenia kampanii ( Klient \ Projekt \ Akcja \ Kampania)
 • nadawanie uprawnień dla coach, agentów
 • parametryzowanie kampanii
 • statystyki (na żywo, godzinne, dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne)
 • baza wiedzy per kampania

Supervisor

 • zarządzanie akcjami i kampaniami
 • szczegółowy, graficzny monitoring kampanii i akcji
 • zagregowany, graficzny monitoring kampanii i akcji
 • raporty

Coach

 • zarządzanie uprawnieniami w akcjach i umiejętnościami agentów
 • graficzny monitoring kolejek i statystyk agentów
 • dołączenie do rozmowy, podsłuch rozmowy
 • odsłuch nagrań rozmów operatorów
 • grupowe zarządzanie rekordami kampanii (przenoszenie, zamykanie, otwieranie)
 • planowanie siatki pracy operatorów
 • raporty

Operaotr/Agent

 • jednoczesna praca w akcjach typu inbound, outbound, data entry
 • wspomaganie przez emial, sms
 • praca w kontekście scenariuszy rozmów i formularzy
 • baza wiedzy per kampania
 • połączenia konferencyjne
 • hold on (klient słyszy muzykę)
 • predefiniowane przekazywanie rozmów
 • obsługa statusów (dzwonić później, pomyłka etc.)
 • raporty własne (rekordy przydzielone, połączenia, historia rozmów, bonusy, premie)
 • modyfikacja zamkniętych rekordów
 • odsłuchiwanie własnych rozmów
 • praca wg. ustalonych limitów czasowych <0..n> (przerwa między rozmowami, obsługa klienta, max czas obsługi per kampania, czas dostępu do edycji własnych rekordów, czas dostępu do nagrań)
 • wnioski urlopowe

Maganer

 • raporty finansowe

Exchanger

 • import zasileń w określonych kampaniach
 • zarządzanie importem
 • deduplikacja danych
 • eksport danych po przetworzeniu
 • eksport nagrań

Contractor

 • raporty dla klienta zewnętrznego
 • odsłuchiwanie nagrań w określonych kampaniach

HR Manager

 • zarządzanie finansami
 • umowy z agentami
 • rozliczanie agentów
 • grupowe rozliczanie bonusów i prowizji per kampania

Integracja i współpraca z innymi systemami

 • parametryzowane wywoływanie formularzy i stron zewnętrznych (w kontekście rozmowy)
 • web services w formularzach
 • web services w węzłach IVR
 • proste tworzenie groovy w węzłach IVR i formularzach
 • automatyczne eksporty danych wg. harmonogramu

Nasze Systemy Call Center zmieniały się na przestrzeni lat, zwiększając jednocześnie efektywność i skuteczność monitorowania oraz zarządzania wydajnością operatora. Ufamy, że Nasze systemy CCST spełnią wymagania najbardziej wymagających klientów.


Powrót do listy

Sprzedaż i controlling Rafał Smentek

Sprzedaż i Controlling to pakiet narzędzi ERP wspomagających procesy sprzedażowe, zarządzanie kosztami oraz sprawną kontrolę nad wydajnością pracy w firmie. Na podstawie doświadczeń i wiedzy zespołu zaimplementowaliśmy w systemie najważniejsze funkcje wspierające Pracowników Sprzedaży w efektywnej pracy oraz wdrożyliśmy system analizy danych sprzedażowych, tak aby firma mogła podejmować właściwe decyzje, a narzędzie mogło realnie wspierać zarządzanie firmą. Wszystko to przekłada się na zwiększenie efektywności sprzedaży i rentowności.

Sprzedaż

Wzrost efektywności sprzedażowej
Dzięki podejściu projektowemu w systemie pracownicy mają dostęp do wszystkich informacji niezbędnych im do pracy. Wprowadzanie zmian i bezpośredni podgląd w historię projektu jest dużo prostszy i trwa znacznie krócej, dzięki czemu pracownicy mogą swój cenny czas poświęcić na pracę z Klientami. Pełna elastyczność systemu w kwestii konfiguracji produktowej pozwala na obsługę Klienta zgodną z polityką firmy, a moduł prowizji pozwala lepiej motywować handlowców do realizacji planów. Praca handlowców jest tym bardziej efektywna im mniejsza jest liczba popełnianych błędów.

Rozwój współpracy z Klientami
Poprzez utrzymywanie i wspieranie bazy danych istniejących Klientów powiązanych z projektami, system pozwala na zastosowanie indywidualnego podejścia do sprzedaży względem każdego Klienta, przyznawanie im rabatów i promocji cenowych. System umożliwia również prowadzenie programów lojalnościowych. Dzięki sprawnej obsłudze wzrasta zadowolenie Klientów, a zgodnie z powiedzeniem Zadowolony klient to stały klient.
Szczegółowe analizy skutkują trafnymi decyzjami
Moduł raportowy systemu pozwala na przeprowadzanie szczegółowych analiz sprzedażowych. Począwszy od podstawowych wskaźników sprzedaży i rentowności po bardzo szczegółowe dane z podziałem na poszczególne produkty i Klientów. Całość daje szansę na podejmowanie właściwych i trafionych strategicznych decyzji tak aby realizować założone plany.

Controlling

Zarządzanie kosztami i modelami produktowymi
Dzięki możliwości pełnego wglądu w ponoszone koszty oraz szczegółowej ich analizie, kadra zarządzająca może z powodzeniem wprowadzać działania je ograniczające, a pełna swoboda modyfikacji produktów, pozwala na ich dostosowanie do warunków panujących na rynku.

Ocena realizacji budżetów i wyników finansowych
System sprzedażowy poprzez zintegrowane raporty projektowe Finanse Summary, oraz opcjonalnie w połączeniu z modułem raportowym pozwala analizować dane dotyczące realizacji budżetów i wyników finansowych w celu poprawy wyników firmy.

Najważniejsze elementy systemu

MODUŁ SPRZEDAŻOWY
 • Pulpit użytkownika (tzw. Dashboard) – konfigurowalny dla poszczególnych ról użytkowników
 • Elastyczna wyszukiwarka – najważniejsze dane dotyczące wyszukiwanych projektów.
 • Wielojęzyczność – system zaprojektowany do pracy zależnie od lokalnych ustawień użytkownika.
 • Wielowalutowość – jeden system, wiele walut, możliwość prowadzenia projektów w wielu walutach rozliczeniowych.
 • Wydajność – system pozwala na szybką i bezproblemową pracę wszystkich Pracowników Sprzedaży w firmie.
 • Prezentacja przebiegu procesów i aktualnego stanu projektu.
 • Powiadomienia Email, SMS o przebiegu procesów.
 • Możliwość prezentacji pełnej historii projektowej.

MODUŁ OBLICZENIOWY
 • Wykorzystane języki skryptowe minimalizują czasy obliczeń modeli produktowych.
 • Dostępne API do użycia przez aplikacje zewnętrzne w celu wykonywania obliczeń.
 • Pełne wykorzystanie danych słownikowych definiowanych przez użytkownika.

MODUŁ ADMINISTRACYJNY
 • Pełna kontrola wizualna nad modelami produktowymi.
 • Pełna kontrola nad algorytmami wyliczeniowymi produktów i projektów.
 • Zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami atomowymi.
 • Zarządzanie bazą danych klientów.
 • Sterowanie przebiegiem procesów.
 • Wersjonowanie zmian.
 • Harmonogramowanie eksportów.
 • Dane słownikowe – import i eksport w formacie Excel.

MODUŁ RAPORTOWY
 • Raporty projektowe Finance Summary
 • Harmonogramowanie raportów.
 • Dostarczanie raportów wieloma portami komunikacji.
 • Powiadomienia Email, SMS.
 • Pełna kontrola nad wyglądem, zawartością i jakością raportów.

Ponadto system umożliwia pracę w konfiguracji środowisko testowe, przedprodukcyjne i produkcyjne. Wraz z modułem eksportowym daje to pełną kontrolę nad wprowadzanymi zmianami na poszczególne środowiska i dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo działań.


Powrót do listy

Telekomunikacja Andrzej Bulak

Uczestniczymy w rozwoju branży telekomunikacyjnej dostarczając naszym klientom dedykowane rozwiązania wspierające ich procesy biznesowe.

Niezwykle szybki rozwój tej branży i ogromny postęp technologiczny stawiają wysokie wymagania kwalifikacjom naszych specjalistów ale także dają pole do wykazania naszej przewagi nad konkurencją.

Dowodem naszych kompetencji jest ilość wdrożonych systemów u największych operatorów w kraju i za granicą:
 • system obsługi pre paid
 • portal internetowy dla abonentów
 • system wsparcia infolinii
 • system sprzedaży
 • system obsługi płatności
 • system bilingowy
 • system monitorowania płatności i ponagleń w tym naliczający odsetki
 • system wpierający pracę działu utrzymania klientów
 • system centralizacji danych i monitorowania ich zmian
 • system CRM dla abonentów detalicznych i biznesowych
 • system wymiany danych pomiędzy operatoramiPowrót do listy

Projekty internetowe Michał Łukasik

Internet to obecnie najpopularniejsza forma reklamowania i budowania wizerunku własnej firmy.
Dobrze przemyślana i zaprojektowana strona WWW wzbudza zainteresowanie i zaufanie do Twojej marki.
Dziś Internet to jednak nie tylko strony (wizytówki) firmowe, to również portale społecznościowe, serwisy informacyjne, gry, rozrywka i potężne kampanie reklamowe.
Mając to na uwadze Scott Tiger dostarcza kompleksowych rozwiązań WWW dla firm i instytucji pożytku publicznego.

Pomagamy w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez serwisy typu Facebook, Google czy Allegro.
Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania i śledzimy bieżące trendy, aby Twój projekt był unikalny, rozpoznawalny i ponadczasowy.
Zapewniamy integrację ze wszystkimi popularnymi systemami dając Ci kontrolę nad wieloma możliwymi sposobami dotarcia do klienta.
Nasze systemy spełniają najbardziej restrykcyjne standardy będąc jednocześnie nowoczesnymi i łatwymi w obsłudze.

Dostarczane oprogramowanie pozwala rozwijać projekt wewnątrz Twojej firmy bez konieczności jego dodatkowego (często kosztownego) utrzymywania. Tworzymy oprogramowanie przyjazne dla klienta i jego odbiorców.
Projektowane przez nas rozwiązania uwzględniają również rozwój technologiczny w zakresie urządzeń mobilnych.
Gwarantujemy wsparcie dla smartfonów i tabletów tak aby Twój projekt dotarł w przejrzystej formie zarówno do użytkowników komputerów jak i innych urządzeń.


Powrót do listy

Rozwiązania mobilne Adam Zembrzuski

Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, produkcję oraz testowanie aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne. Nasze rozwiązania cechują się innowacyjnością, kompleksowością oraz są w pełni dostosowane do potrzeb klientów. Zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz techniczne niezbędne do rozwoju aplikacji.

Tworzone przez nas oprogramowanie jest kompatybilne z najnowszymi i najpopularniejszymi platformami:
 • Android
 • iOS (iPad/iPhone)
 • Windows Mobile
 • BlackBerry OS
Aplikacje wykorzystują często wszystkie dostępne w telefonie/tablecie możliwości sprzętowe, w tym np. NFC czy też GPS.
W zależności od wymagań klienta, oprogramowanie działa w trybie online lub niezależnie od dostępności sieci GSM, w trybie offline. W procesie kreacji oprogramowania współpracujemy z doświadczonymi grafikami, oferując profesjonalną usługę projektowania interfejsu użytkownika. Wespół z klientem pozwala to osiągnąć zamierzony efekt, na najwyższym poziomie oraz w najkrótszym czasie. Reasumując, nasze rozwiązania na „smartfony” oraz tablety są zawsze „szyte na miarę”, profesjonalnie i szybko.


Powrót do listy

Rynki finansowe Paweł Susicki

Funkcjonowanie na rynkach kapitałowych staje się coraz trudniejsze - z jednej strony lawinowo rosnąca liczba danych związanych z rynkiem, a z drugiej rosnące powiązania między rynkami (globalizacja).

Średni horyzont inwestycyjny ulega znacznemu skróceniu. Na NYSE (The New York Stock Exchange) w latach siedemdziesiątych sięgał prawie 3,5 lat, w latach dziewięćdziesiątych to już niecałe 1,5 roku, by w roku 2008 osiągnąć minimum na poziomie 3 miesięcy.

Dlatego handel wysokich częstotliwości (HFT) i transakcje inteligentne to antidotum, które pozwala szybciej reagować na zmieniające się otoczenie rynkowe oraz lepiej wykorzystywać aktualne uwarunkowania do osiągania pozytywnej stopy zwrotu z inwestycji.

Pirania

Nasza platforma transakcyjna o nazwie Pirania to rozwiązanie pozwalające realizować handel wysokich częstotliwości, handel algorytmiczny, zarządzać pozycją i portfelem oraz budować modele prognostyczne, dzięki analizie dużych zbiorów danych (Big Data) wewnętrznych i zewnętrznych.

Pirania posiada certyfikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie potwierdzający poprawną realizację funkcji systemu giełdowego UTP (Universal Trading Platform). Może być używana nie tylko w Warszawie, ale na wszystkich giełdach, gdzie wykorzystywany jest system UTP. Największe z nich to Nowy Jork, Lizbona, Amsterdam, Bruksela i Paryż.


Powrót do listy

Monitoring i windykacja Marcin Calak

Oprogramowanie Monitoringu i Windykacji zawiera pełny zestaw funkcjonalności pozwalający na skuteczne zarządzanie wierzytelnościami. Przeznaczony jest zarówno dla dużych instytucji, tj banki, telekomy, jak i mniejszych przedsiębiorstw, nie tylko z branży finansowej, ale też prowadzących swoją działalnośc opartą na współpracy z innymi podmiotami.
Moduł Monitoringu odpowiada za kontrolę należności i ich zabezpieczeń, oraz podejmowanie automatycznych czynność monitoringowych w razie potrzeby. Część windykacyjna obsługuje kolejne etapy postępowania i można podzielić ją na etapy: windykacja miękka, windykacja twarda, biuro prawne. Funkcjonalność biura prawnego wspomaga też współpracę z instytucjami prawnymi tj.: kancelarie prawne, sądy, komornicy.

Dodatkową funkcjonalnością systemu jest moduł obsługi inspekcji terenowych, pozwalający na sprawne zarządzanie wyjazdami terenowymi pracowników. W ramach tego modułu można realizować zadania wynikające z działań podejmowanych w obszarze monitoringu lub windykacji, ale również prowadzić niezależną działalność polegającą na komercyjnym oferowaniu usług monitoringowych dla np. kredytodawców, leasingodawców oraz klientów indywidualnych. System ten oparty jest m.in. na aplikacji mobilnej przeznaczonej dla inspektora, pozwalając istotnie zwiększyć jego wygodę pracy i wydajność. Przy jego pomocy można w mozliwie prosty sposób zweryfikować kredytowaną budowę, leasingowaną flotę pojazdów, oraz wszelkie inne przedmioty kredytowania, jak również zrealizować indywidualne zlecenie, np. kontroli nieruchomości czy innego obiektu.
System zawiera mechanizmy zarządzania pracownikami, automatycznego lub ręcznego przydzielania im zadań wraz z ich harmonogramem pracy. W celu skuteczniejszej i wydajniejszej realizacji zadań powierzonych temu systemowi, wyposażony został w możliwość pełnej integracji z innymi systemami, np. z księgą głowną banku, oraz wszelkiej wymiany informacji z innymi podmiotami.
Niektóre dostępne mechanizmy wykorzystywane w systemie:
 • automatyczny, predefiniowany system podejmowania decyzji monitoringowych i windykacyjnych’
 • zintegrowany moduł CallCenter
 • ivr
 • voice mailing
 • aplikacja mobilna
 • sms automatyczny i na żądanie
 • wydruki indywidualne oraz masowe
 • wydruki prawne, np. BTE
 • import oraz eksport danych z systemu
Modułowość rozwiązania pozwala w łatwy sposób na dostosowanie funkcjonalności do potrzeb klienta w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów po stronie zasobów kadrowych.


Powrót do listy

Ubezpieczenia

Bankowość

Informatyka śledcza

Przetwarzanie danych

Finanse i księgowość

Medycyna

Systemy Call Center

Sprzedaż i controlling

Telekomunikacja

Projekty internetowe

Rozwiązania mobilne

Rynki finansowe

Monitoring i windykacja

NASI KLIENCI

Jesteśmy dumni, że możemy tworzyć oprogramowanie
dla największych firm w kraju i za granicą
Uważnie słuchamy potrzeb naszych partnerów
by móc dostarczyć im wyłącznie najlepsze rozwiązania.

PRACA W SCOTT TIGER

Tworzymy zgraną drużynę

Scott Tiger skupia ludzi przepełnionych pasją, chęcią i umiejętnościami wykorzystania możliwości stwarzanych przez nowe technologie. Nasi specjaliści każdego dnia poszukują nowych rozwiązań, które mogą dać przewagę konkurencyjną na rynku ubezpieczeniowym, finansowym i telekomunikacyjnym przekształcając innowacje w konkretne rezultaty biznesowe i finansowe. Dzisiaj Scott Tiger to grupa ponad 130 specjalistów – informatyków, pracujących w trzech oddziałach firmy.

Od początku działalności do chwili obecnej motto naszej działalności jest takie samo:
sensownie, elegancko, twórczo i niezawodnie
przygotować i wdrożyć system informacyjny dla dobra biznesu Klienta.
Pamiętaj o tym, że jesteś niepowtarzalny,
dokładnie tak jak każdy z nas.

TECH BLOG

Tech Blog » Zobacz cały blog

Trwa wczytywanie ostatnich artykułów

KONTAKT

Jesteśmy w samym sercu Polski

Warszawa

 

Warszawa

Scott Tiger (centrala)

tel. (0 22) 382 11 11
fax. (0 22) 833 82 00
ul. Kolektorska 15
Warszawa 01-692
formularz kontaktowy

Rzeszów

 

Rzeszów

Oddział

tel. (0 17) 858 12 90
ul. Kopernika 8/3
Rzeszów 35-959

Lublin

 

Lublin

Oddział

tel. (0 81) 744 51 90
ul. Kunickiego 153
Lublin 20-451
Przepisz kod z obrazka *
* - pole obowiązkowe